عضویت در انجمن
انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان آذربایجان‌شرقی

تشکل خصوصی برای حمایت از منافع مشترک حرفه‌ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور، فناور و خلاق

اخبار انجمن


نمایش همه

درباره انجمن


این انجمن به منظور حمایت از منافع مشترک حرفه ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکتهای دانش بنیان، نوآور، فناور و خلاق و به منظور سازماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو انجمن شرکتهای دانش بنیان استان آذربایجان شرقی با موضوع هدایت، ساماندهی،شناسایی،تسهیل گری،تامین نیازها،توانمندسازی،مشارکت در تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت ها، ارزش گذاری محصولات و خدمات و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، انتقال، سرمایه گذاری، فروش و صادرات محصولات و خدمات فناورانه، نوآورانه، خلاق و دانش بنیان تشکیل شده است.

عضویت در انجمن


عضویت در انجمن به یکی از شرایط "اعضا اصلی" و یا " اعضاء افتخاری" امکان پذیر می باشد.اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر میتوانند به عضویت اصلی این انجمن در آیند: شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر ياكارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان آذربایجان شرقی باشند. شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق ،بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان آذربایجان شرقی باشند. تبصره این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت. و اشخاص حقیقی ....

نهادهای مرتبط


حامیان انجمن