عضویت در انجمن

دسته بندی ها

1401/11/18 15:54:51
اولین جلسه هم‌اندیشی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد
اولین جلسه هم‌اندیشی هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان آذربایجان‌شرقی با جمعی از مدیران عامل شرکت های دانش بنیان وفناور در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
1401/11/08 11:50:56
وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 340 شرکت دانش‌بنیان از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است که تعداد 22 شرکت فناور، 50 شرکت نوآور و 268 شرکت نوپا می باشند.
1401/11/08 11:48:54
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت انجمن شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی منتشر شد.