عضویت در انجمن

استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 340 شرکت دانش‌بنیان از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است که تعداد 22 شرکت فناور، 50 شرکت نوآور و 268 شرکت نوپا می باشند.
1401/11/08 11:50:56