عضویت در انجمن

وظایف و اختیارات " انجمن "
 
1)    حفظ، حمایت و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، نوآور، فناور و خلاق
2)    پیگیری حقوق و منافع شرکتهای دانش بنیان نوآور فناور و خلاق عضو انجمن از طریق جلب
حمایت مراجع و سازمانهای دولتی و خصوصی
3)    ایجاد زیر ساختهای مناسب برای تعامل بیشتر بین شرکتهای دانش بنیان نوآور فناور و خلاق در راستای منافع مشترک
4)    تلاش در جهت توانمند سازی دانش مدیریت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان ، نوآور، فناور و خلاق از طریق افزایش تعامل ایجاد هم افزایی و انتقال تجربیات این شرکتها با یکدیگر
5)    ارائه بازخورد و آسیب شناسی اجرای قوانین و مقررات مرتبط با شرکتهای دانش بنیان، نوآور، فناور و خلاق به مراجع ذيربط
6)    ارائه راهکارها و پیشنهادات اجرایی به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیرنده حاکمیتی در جهت بهبود فضای کسب و کار شرکتهای دانش بنیان، نوآور، فناور و خلاق
7)    تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحيح طبقه بندی کسب و کارهای مختلف در حوزه اقتصاد دانش بنیان
8)    اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوص رابطه با تهیه دستور العمل، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شرکتهای دانش بنیان
9)    همکاری در جهت اخذ تسهیلات اعتباری و مالی برای اعضاء و معرفی آنها به وزارت خانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات
10)    فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر در ارائه خدمات مشورتی به اعضاء
11)    ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط قانونی
12)    کمک به حل اختلاف بین اعضاء اعضاء با مشتریان و اعضاء با پرسنل خود
13)    فعالیت برای جذب مشارکت شرکتهای دانش بنیان نوآور فناور و خلاق جهت عضویت در انجمن
14)    تشکیل صندوق تعاون به منظور کمک به اعضاء با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر تاسیس اینگونه امور
15)    ایجاد بانک اطلاعاتی از فارغ التحصیلان و نخبگان برای جذب در شرکتهای دانش بنیان
16)    مشارکت گروهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط برای انجام تولیدات دانش بنیان
17)    ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه
18)    انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت انجمن در استان؛
19)    حمایت از منافع مشترک اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان ؛
20)    تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت تولید و صادرات در حوزه دانش بنیان
21)    ایجاد فرصتهای همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء
22)    مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترلهای کیفی و رتبه بندیهای مورد نیار
23)    برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای؛
24)  برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت " انجمن "؛
25) اعزام هیئتهای تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیاتهای تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
26) جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگیهای درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛
27)  کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
28)  ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت در محدوده استان که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به انجمن " تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛
29)  کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور؛
30)  اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول استان؛؛
31)  صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط
32)  ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکلهای فنى بين أعضاء  انجمن با نهادهای داخلی و خارجی
33) تشویق و راهنمایی ،اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط " انجمن " عند اللزوم از طریق گروه داوری .
34)  اقدام و مشارکت در راه اندازی، راهبری و بهره برداری از مراکز نوآوری و فناوری اعم از کارخانه نوآوری، فضای کار اشتراکی، مراکز شتابدهی،  رشد و تسهیل گری با هدف توسعه زیر ساختهای فناوری و نوآوری دراستان