عضویت در انجمن

مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان تشکیل شد
تاریخ ایجاد مطلب: 1402/10/11
ساعت ایجاد مطلب: 11:11
شماره مطلب: 3305
هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان با حضور اعضا مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان با حضور 29 نفر از اعضا و نماینده اتاق بازرگانی تبریز صبح امروز برگزار گردید.
در این مراسم اعضا، ترکیب هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکت های دانش بنیان را مشخص کردند.
بر این اساس جعفر احمدی، جعفر صبحی، محمد آرازش، نادر آقازاده و مسعود محجّل امامی به ترتیب با کسب اکثریت آرا به مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.
همچنین اشکان شمالی به مدت یکسال به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردید.